VNPT Hưng Yên

Internet

HOME NET 1 - 6 Tháng
-14%
HOME NET 1 - 6 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 100Mbps

Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép

Giá cước: 990.000 đồng/07 tháng (tương đương 141.429 đồng/ tháng)

Giá niêm yết: 165.000 đồng/tháng

HOME NET 2 - 6 Tháng
-14%
HOME NET 2 - 6 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 150 Mbps

Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép

Giá cước: 1.080.000 đồng/07 tháng (tương đương 154.286 đồng/ tháng)

Giá niêm yết: 180.000 đồng/tháng

HOME NET 3 - 6 Tháng
-14%
HOME NET 3 - 6 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 200 Mbps

Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép

Giá cước: 1.254.000 đồng/07 tháng (tương đương 179.143 đồng/ tháng)

Giá niêm yết: 209.000 đồng/tháng

HOME NET 4 - 6 Tháng
-14%
HOME NET 4 - 6 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 250Mbps

Trang bị Modem Wifi 2 băng tần

Giá cước: 1.314.000 đồng/07 tháng (tương đương 187.714 đồng/ tháng)

Giá niêm yết 219.000 đồng/tháng

HOME NET 6 - 6 Tháng
-14%
HOME NET 6 - 6 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps

Trang bị Modem Wifi 2 băng tần,

Giá cước: 2.100.000 đồng/07 tháng (tương đương 300.000 đồng/ tháng)

Giá niêm yết 350.000 đồng/tháng

HOME NET 4 - 12 Tháng
-20%
HOME NET 4 - 12 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 250Mbps

Trang bị Modem Wifi 2 băng tần

Giá cước: 2.628.000 đồng/12 tháng (tương đương 187.714 đồng/ tháng)

Giá niêm yết 219.000 đồng/tháng

HOME NET 5- 6 Tháng
-14%
HOME NET 5- 6 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps

Trang bị Modem Wifi 2 băng tần, 03 Wifi Mesh

Giá cước: 1.494.000 đồng/07 tháng (tương đương 213.429 đồng/ tháng)

Giá niêm yết 249.000 đồng/tháng

HOME NET 3 - 12 Tháng
-20%
HOME NET 3 - 12 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 150 Mbps

Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép

Giá cước: 2.508.000 đồng/14 tháng (tương đương 179.142 đồng/ tháng)

Giá niêm yết: 209.000 đồng/tháng

HOME NET 2 - 12 Tháng
-20%
HOME NET 2 - 12 Tháng

Đường truyền Internet siêu tốc 150 Mbps

Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép

Giá cước: 2.160.000 đồng/14 tháng (tương đương 154.285 đồng/ tháng)

Giá niêm yết: 180.000 đồng/tháng

    1 2
THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN