VNPT Hưng Yên

Internet - Truyền hình - Di động

Home Game (Cho TV Thường) - 6 Tháng
-14%
Home Game (Cho TV Thường) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh +  30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá: 2.004.000 đồng/ 6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

 
Home Thể Thao (Cho TV Thường) - 6 Tháng
-14%
Home Thể Thao (Cho TV Thường) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh, miễn phí K+ & 30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá: 2.244.000 đồng/ 6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

Home Giải Trí (Cho TV Thường) - 6 Tháng
-14%
Home Giải Trí (Cho TV Thường) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá niêm yết: 2.004.000 đồng/6tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

Home Kết Nối (Cho TV Thường) - 6 Tháng
-14%
Home Kết Nối (Cho TV Thường) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá niêm yết: 1.944.000 đồng/tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

Home Tiết Kiệm (Cho SmartTV) - 6 Tháng
-14%
Home Tiết Kiệm (Cho SmartTV) - 6 Tháng

Internet 50Mbps + Truyền hình 180 kênh + 15GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá: 1.434.000 đồng/ 6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

 
Home Game (Cho SmartTV) - 6 Tháng
-14%
Home Game (Cho SmartTV) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh +  30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá: 1.794.000 đồng/ 6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

 
Home Thể Thao (Cho SmartTV) - 6 Tháng
-14%
Home Thể Thao (Cho SmartTV) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh, miễn phí K+ & 30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá: 2.034.000 đồng/ 6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

Home Giải Trí (Cho SmartTV) - 6 Tháng
-14%
Home Giải Trí (Cho SmartTV) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá niêm yết: 1.794.000 đồng/6tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

Home Kết Nối (Cho SmartTV) - 6 Tháng
-14%
Home Kết Nối (Cho SmartTV) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá niêm yết: 1.734.000 đồng/tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

    1 2
THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN