VNPT Hưng Yên

Truyền hình

MYTVC 15 THÁNG
MYTVC 15 THÁNG

Có 145 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV, VTVCab,...

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 480.000 đồng/15 tháng

MYTVC 7 THÁNG
MYTVC 7 THÁNG

Có 145 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV, VTVCab,...

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 240.000 đồng/7 tháng

MYTVB 15 THÁNG
MYTVB 15 THÁNG

Có 125 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV,...

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 240.000 đồng/15 tháng

MYTVB 7 THÁNG
MYTVB 7 THÁNG

Có 125 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV,...

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 120.000 đồng/7 tháng

DMyTV 7 Tháng
DMyTV 7 Tháng

Có 169 kênh (có 78 kênh HD), kho thể thao, giải trí đỉnh cao;

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 330.000 đồng/7 tháng

Gói MyTV Nâng cao (TV Smart)
Gói MyTV Nâng cao (TV Smart)

Gói dành cho Smart TV cài đặt trực tiếp ứng dụng MyTV

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh, 18 kênh VTVCab

Giá chỉ 62.700 đồng/tháng

 
Gói Mytv VIP (TV Smart)
Gói Mytv VIP (TV Smart)

Gói dành cho TV Smart, cài đặt trực tiếp ứng dụng MyTV

Truyền hình MyTv 180 kênh, 18 kênh VTVCab

Miễn phí VOD, gói Galaxy+ Chuẩn

Giá chỉ 79.200 đồng/tháng

DMyTV 15 Tháng
DMyTV 15 Tháng

Có 169 kênh (có 78 kênh HD), kho thể thao, giải trí đỉnh cao;

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 659.000 đồng/15 tháng

Gói MyTV VIP (TV thường)
Gói MyTV VIP (TV thường)

Gói dành cho TV thường sử dụng đầu thu Smart Box MyTV

Truyền hình MyTv 180 kênh, 18 kênh VTVCab

Miễn phí VOD, gói Galaxy+ Chuẩn

Giá chỉ 123.200 đồng/tháng

 
    1 2
THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN