VNPT Hưng Yên

Di động trả sau

VD149
VD149

4GB/ngày data 3G/4G

200 phút gọi ngoại mạng

1500 phút gọi và 200 SMS nội mạng

Giá niêm yết: 149.000 đồng/tháng

Thương gia 249
Thương gia 249

2GB/ngày data 4G

200 phút gọi ngoại mạng

2000 phút gọi nội mạng

Giá niêm yết 249.000 đồng/tháng

 
Thương gia 349
Thương gia 349

4GB/ngày data 4G

400 phút gọi ngoại mạng

4000 phút gọi nội mạng

Giá niêm yết 349.000 đồng/tháng

 
Thương gia 449
Thương gia 449

6GB/ngày data 4G

600 phút gọi ngoại mạng

4000 phút gọi nội mạng

Giá niêm yết 499.000 đồng/tháng

Thương gia 1
Thương gia 1

4GB/ngày data 4G

300 phút gọi ngoại mạng

4000 phút gọi + 1000 SMS nội mạng

Giá niêm yết 350.000 đồng/tháng

Thương gia 2
Thương gia 2

6GB/ngày data 4G

500 phút gọi ngoại mạng

4000 phút gọi + 1500 SMS nội mạng

Giá niêm yết 500.000 đồng/tháng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN