VNPT Hưng Yên

Home ĐỈNH (Cho TV Thường) - 6 Tháng
-14%
Home ĐỈNH (Cho TV Thường) - 6 Tháng

Internet 150 Mbps + Truyền hình 180 kênh + 60GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá: 1.824.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

Home ĐỈNH (Cho SmartTV) - 6 Tháng
-14%
Home ĐỈNH (Cho SmartTV) - 6 Tháng

Internet 150 Mbps + Truyền hình 180 kênh + 60GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá: 1.614.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN