VNPT Hưng Yên

Gói MyTV VIP (TV thường)
Gói MyTV VIP (TV thường)

Gói dành cho TV thường sử dụng đầu thu Smart Box MyTV

Truyền hình MyTv 180 kênh, 18 kênh VTVCab

Miễn phí VOD, gói Galaxy+ Chuẩn

Giá chỉ 123.200 đồng/tháng

 
Gói Mytv Nâng cao (TV thường)
Gói Mytv Nâng cao (TV thường)

Gói dành cho TV thường sử dụng đầu thu Smart Box

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh, 18 kênh VTVCab

Giá chỉ 106.700 đồng/tháng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN