VNPT Hưng Yên

 • Điểm giao dịch Yên Mỹ
  TT Trai Trang, TT. Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
  02213.96.1111
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Thành Phố 69 Trưng Trắc
  số 69 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên
  02213.66.9999
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Thành Phố số 4 Chùa Chuông
  số 4 đường Chùa Chuông, P. Hiền Nam, Hưng Yên, Việt Nam
  02213.51.6666
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Mỹ Hào
  Đường Vũ Văn Cẩn, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
  02213.765.666
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Kim Động
  Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam
  02213.810.656
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Khoái Châu
  Phố Phủ, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
  02213.910.999
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Ân Thi
  TT. Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
  02213.837.189
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Tiên Lữ
  Unnamed Road, Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam
  02213.873.999
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Phù Cừ
  TT. Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên, Việt Nam
  02213.854.200
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Văn Giang
  Công Luận, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
  02213.930.039
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
 • Điểm giao dịch Văn Lâm
  Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
  02213.785.777
  Sáng: 7h -11h30; Chiều: 01h30 - 17h30
THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN