VNPT Hưng Yên

Gói MyTV Nâng cao (TV Smart)
Gói MyTV Nâng cao (TV Smart)

Gói dành cho Smart TV cài đặt trực tiếp ứng dụng MyTV

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh, 18 kênh VTVCab

Giá chỉ 62.700 đồng/tháng

 
Gói Mytv VIP (TV Smart)
Gói Mytv VIP (TV Smart)

Gói dành cho TV Smart, cài đặt trực tiếp ứng dụng MyTV

Truyền hình MyTv 180 kênh, 18 kênh VTVCab

Miễn phí VOD, gói Galaxy+ Chuẩn

Giá chỉ 79.200 đồng/tháng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN