VNPT Hưng Yên

MYTVC 15 THÁNG
MYTVC 15 THÁNG

Có 145 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV, VTVCab,...

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 480.000 đồng/15 tháng

MYTVC 7 THÁNG
MYTVC 7 THÁNG

Có 145 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV, VTVCab,...

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 240.000 đồng/7 tháng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN