VNPT Hưng Yên

Internet - Truyền hình

HOME NET 1+ (SmartTV) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 1+ (SmartTV) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.110.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 2+ (SmartTV) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 2+ (SmartTV) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 150Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.140.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 3+ (SmartTV) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 3+ (SmartTV) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 200Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.314.000 đồng/ 6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 4+ (SmartTV) - 6 Tháng
-20%
HOME NET 4+ (SmartTV) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 250Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần, 2 Wifi Mesh

Giá: 1.374.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 4+ (TV Thường) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 4+ (TV Thường) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 250Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.554.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 4+ (SmartTV) - 12 Tháng
-20%
HOME NET 4+ (SmartTV) - 12 Tháng

Internet siêu tốc 250Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần, 2 Wifi Mesh

Giá: 2.748.000 đồng/12 tháng

Tặng 2 tháng sử dụng

HOME NET 4+ (TV Thường) - 12 Tháng
-20%
HOME NET 4+ (TV Thường) - 12 Tháng

Internet siêu tốc 250Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần, 2 Wifi Mesh

Giá: 3.108.000 đồng/12 tháng

Tặng 2 tháng sử dụng

HOME NET 5+ (SmartTV) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 5+ (SmartTV) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 300Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần, 3 Wifi Mesh

Giá: 1.554.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 1+(TV Thường) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 1+(TV  Thường) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.290.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN