VNPT Hưng Yên

DMyTV 7 Tháng
DMyTV 7 Tháng

Có 169 kênh (có 78 kênh HD), kho thể thao, giải trí đỉnh cao;

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 330.000 đồng/7 tháng

DMyTV 15 Tháng
DMyTV 15 Tháng

Có 169 kênh (có 78 kênh HD), kho thể thao, giải trí đỉnh cao;

Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;

Giá: 659.000 đồng/15 tháng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN