VNPT Hưng Yên

Home Kết Nối (Cho TV Thường) - 6 Tháng
-14%
Home Kết Nối (Cho TV Thường) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá niêm yết: 1.944.000 đồng/tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

Home Kết Nối (Cho SmartTV) - 6 Tháng
-14%
Home Kết Nối (Cho SmartTV) - 6 Tháng

Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G

Miễn phí Modem Wifi

Giá niêm yết: 1.734.000 đồng/tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN