VNPT Hưng Yên

HOME NET 1+

HOME NET 1+ (SmartTV) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 1+ (SmartTV) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.110.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 1+(TV Thường) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 1+(TV  Thường) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.290.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 1+(SmartTV) - 12 Tháng
-20%
HOME NET 1+(SmartTV) - 12 Tháng

Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 2.220.000 đồng/12 tháng

Tặng 2 tháng sử dụng

HOME NET 1+(TV Thường) - 12 Tháng
-20%
HOME NET 1+(TV  Thường) - 12 Tháng

Internet siêu tốc 100Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 2.580.000 đồng/12 tháng

Tặng 2 tháng sử dụng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN