VNPT Hưng Yên

HOME NET 2+

HOME NET 2+ (SmartTV) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 2+ (SmartTV) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 150Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.140.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 2+ (TV Thường) - 6 Tháng
-14%
HOME NET 2+ (TV Thường) - 6 Tháng

Internet siêu tốc 150Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 1.320.000 đồng/6 tháng

Tặng 1 tháng sử dụng

HOME NET 2+ (SmartTV) - 12 Tháng
-20%
HOME NET 2+ (SmartTV) - 12 Tháng

Internet siêu tốc 120Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 2.280.000 đồng/12 tháng

Tặng 2 tháng sử dụng

HOME NET 2+ (TV Thường) - 12 Tháng
-20%
HOME NET 2+ (TV Thường) - 12 Tháng

Internet siêu tốc 150Mbps kèm Truyền hình 180 kênh, miễn phí kênh VTVCab & kho nội dung VoD

Miễn phí Modem Wifi 2 băng tần

Giá: 2.640.000 đồng/12 tháng

Tặng 2 tháng sử dụng

THANH TOÁN TRỰC TUYẾNTHANH TOÁN Ở MỌI NƠI, THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN
ĐĂNG KÝ NGAY THANH TOÁN